Werkwijze

Je kan bij elk van onze psychologen worden ingepland, tenzij je probleem om een specifieke behandelvorm vraagt. We zullen je dan in overleg bij een specifieke psycholoog inplannen, met kennis van de betreffende behandelvorm. In uitzonderlijke situaties spreek je in je behandeling beide psychologen (o.a. bij een intensievere EMDR-behandeling).

In het eerste gesprek wordt gesproken over je klachten en wat je doelen voor de behandeling zijn (intake). Afhankelijk van je klachten en wensen wordt, samen met jou, de keuze gemaakt voor de meest passende behandelvorm. De frequentie van afspraken is afhankelijk van jouw hulpvragen. Binnen de generalistische basis ggz worden kortdurende behandelingen uitgevoerd met een gemiddelde van 8 sessies  (zie voor aanvullende informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit of de website van je zorgverzekeraar).

Na de intake zal een behandelplan gemaakt worden. Hierin staat onder andere wat je klachten en doelen zijn en welke behandelvorm wordt toegepast. Tijdens de intakefase en bij de afsluiting van de behandeling wordt een korte vragenlijst afgenomen. Dit is om objectief het verloop van je klachten te kunnen meten. 

Aanvullende informatie

Ben je niet tevreden over onze zorg? Als je niet tevreden bent of klachten hebt over een van onze psychologen, willen we je vragen dit in eerste instantie te bespreken met je psycholoog (of de andere collega van de praktijk). Als je er niet uitkomt kun je je wenden tot de klachtenregeling van de NIP voor mensen die via de basis ggz zijn verwezen. Een klacht kan gemeld worden via: nip@klachtencompany.nlWij hanteren de regelgeving van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 is het voor praktijken verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut voor iedere medewerker. De kwaliteitsstatuten van onze praktijk zijn opvraagbaar bij onze vestigingen of te downloaden via de volgende links: kwaliteitsstatuut Ank Goosen en kwaliteitsstatuut Peggy Gevers. 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG) in werking. Trias psychologen beschikt over een privacy-policy, deze is tevens opvraagbaar bij onze vestigingen en hier te downloaden. 

Wij werken volgens de richtlijnen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van de cliënt worden geregeld. 

Wij werken volgens de meldcode kindermishandeling van de rijksoverheid.

Op de volgende dagen is de praktijk gesloten en zijn we niet of beperkt bereikbaar: