Behandelaanbod

Met wat voor soort klachten kun je je aanmelden? Onze praktijk richt zich op kortdurende (evidence based) behandeling van diverse klachten op verschillende levensgebieden. Voorbeelden van klachten waarvoor iemand zich aanmeldt zijn:

 
 • Stress- en spanningsklachten 
 • Onzekerheid en weinig zelfvertrouwen 
 • Negatief zelfbeeld 
 • Paniekaanvallen en hyperventilatie 
 • Sociale angstklachten 
 • Klachten na een trauma
 • Dwangmatigheid
 • Somberheid en depressiviteit
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen
 • Relatieproblemen
 • Acceptatieproblemen
 • Zingeving en levensvragen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten waar je beter mee wil leren omgaan
 • Bovenstaande problemen met onderliggend een autismespectrumstoornis en/of ADHD
 
DSC_9760-01

EMDR kan je helpen als je last blijft houden van de gevolgen van traumatische ervaringen of diep ingrijpende ervaringen. Het kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval, misbruik of een geweldsmisdrijf, maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op je leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd die in je huidige leven nog steeds invloed hebben. Met EMDR zorgen we ervoor dat de ingrijpende of traumatische ervaringen hun kracht of emotionele lading verliezen. Voor meer informatie, zie de website van de Vereniging EMDR Nederland. Wij zijn beiden geregistreerd als EMDR Europe practitioner Volwassenen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Hoe je denkt (cognitie) en hoe je doet (gedrag) bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. Dat wat je zelf denkt en doet kun je zelf beïnvloeden. Door anders te denken, en anders te doen, kun je je anders gaan voelen. Middels een behandeling met CGT leer je meer inzicht te krijgen in je gedachten en gedragingen die je niet verder helpen. En je leert gedachten en gedragingen aan die je wel verder helpen. Dit doe je door je gedachten uit te dagen, meer realistische/helpende gedachten te formuleren en door met ander gedrag te oefenen. De behandeling is gericht op het verminderen en het leren omgaan met de klachten. Voor meer informatie, zie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën.

‘ Hoewel we ontzettend graag met mensen werken,
willen we er eigenlijk voor zorgen dat je ons niet lang nodig hebtʼ

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn mensen in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. Voor meer informatie, zie www.actinactie.nl, www.how2act.nl of www.act-guide.com. Bij gebruik van ACT, wordt gebruik gemaakt van aanvullende zelfhulp met behulp van apps (ACT Guide) en zelfhulpboeken. 

Op 1 maart starten we bij voldoende aanmeldingen met een groepstraining ACT, klik hier voor meer informatie. Er zijn nog plekken, dus meld je snel aan!

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor de Posttraumatische-Stressstoornis, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling. Deze therapievorm zetten we voornamelijk in bij cliënten die verwezen zijn via het Instituut voor Psychotrauma (ARQ IVP).

De therapie bestaat uit 16 sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de relatie met het trauma gegeven wordt. Middels imaginaire exposure wordt terug gegaan naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Door te schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of afscheidsbrief aan overleden mensen komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Als dan de klachten aanzienlijk verminderd zijn, wordt de aandacht gericht op de impact van het trauma op iemands leven en op wat men er van kan leren. De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. BEPP is een intensieve maar meestal succesvolle behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Schematherapie (Schema Focused Therapie; SFT)

Als je steeds dezelfde fouten in je leven maakt, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren; als je gedrag hardnekkige patronen laat zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag; als je regelmatig merkt dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt, dan kan schematherapie helpen. Schematherapie is een vorm van therapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Voor meer informatie, zie de website van de vereniging voor Schematherapie. 

NB. Houd er rekening mee dat een volledige schematherapie een langdurig proces is en derhalve niet binnen de basis ggz kan worden uitgevoerd. Binnen onze praktijk wordt enkel gewerkt met principes vanuit deze therapievorm. Vaak wordt dit in combinatie met zelfhulp toegepast. 

Mindfulness

Mindfulness is een no-nonsense methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Mindfulness gaat over meer aanwezig zijn bij je ervaring van dit moment. Het gaat over aandacht hebben voor wat er nu is. Drie aspecten zijn binnen de mindfulness belangrijk. De aandacht is gericht, in het hier-en-nu, en niet (ver)oordelend. Middels meditaties met verschillende focuspunten wordt er getraind op deze aspecten. Ook kunnen korte meditaties binnen je individuele sessies geïntegreerd worden. Mensen met stress- en spanningsklachten, somberheid, angsten, en lichamelijke klachten kunnen baat hebben bij Mindful leven. Voor meer informatie, zie de website van de vereniging voor mindfulness.

NB. Wij geven geen volledige Mindfulness-trainingen, wij maken gebruik van Mindfulness-oefeningen binnen de behandeling en adviseren en ondersteunen het gebruik van apps en/of E-health modules.

E-health

Binnen de behandelingen maken we indien passend gebruik van E-health onder andere via ACT Guide. Daarnaast wordt het gebruik van ondersteunende apps gestimuleerd. Sinds kort is het tevens mogelijk om behandelingen via online beeldbelsessies te laten plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van AVG-proof beeldbel-applicaties. 

N.B. Bij het vormgeven van de teksten zijn citaten van de sites van de beroepsverenigingen gebruikt.

Op de volgende dagen is de praktijk gesloten en zijn we niet of beperkt bereikbaar: