Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2022 zijn de mogelijkheden om je te laten behandelen via de zorgstraten De Ondernemende Huisartsen (DOH) en Praktijkondersteuning Zuid-Oostbrabant (PoZoB) komen te vervallen. We vervullen voor PoZoB en voor Synchroon Zorggroep een consultatiefunctie, deze consultaties worden volledig vergoed zonder eigen risico. 

Verzekerde zorg

Voor 2023 hebben we weer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Psychologische behandeling maakt deel uit van het basispakket van de zorgverzekering (zie voor meer informatie de website van je eigen zorgverzekeraar of de website van de Nederlandse Zorgautoriteit). Ook voor een intake worden kosten in rekening gebracht. Wil je voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking komen, dan is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk met vermelding van (het vermoeden van) een DSM-stoornis (de DSM is het classificatiehandboek voor psychische stoornissen). Houd rekening met het eigen risico, dit wordt aangesproken bij psychologische behandeling.

Binnen onze praktijk wordt psychologische behandeling verzorgd vanuit wat eerder de generalistische basis ggz werd genoemd. Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De inhoud van de psychologische zorg verandert door deze wijziging niet, alleen de bekostiging verandert. Eerder werden facturen door Trias psychologen pas bij de zorgverzekeraar ingediend nadat het gehele zorgtraject was afgerond. Deze manier van declareren is  veranderd vanaf 1 januari 2022. Het is nu mogelijk om per sessie te declareren bij je zorgverzekeraar. Het gemiddeld aantal vergoede sessies is gemiddeld genomen 8. De standaard-duur van een consult is 45 minuten (met daarbij nog 15 minuten indirecte tijd). Over het algemeen zullen de eerste een of twee sessies worden gedeclareerd als diagnostiek, de daarop volgende sessies als behandeling. 

Onverzekerde zorg

Is er geen sprake van een DSM-stoornis of wil je geen beroep doen op vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan zijn de kosten voor je eigen
rekening. Voordeel is dat er sprake is van een hoge mate van privacy (er vindt geen uitwisseling plaats van informatie). Sommige problemen of
behandelvormen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals partner-relatietherapie, aanpassingsstoornissen, werk gerelateerde problemen (zoals burn-out) en Mindfulness.

Kosten

• De kosten voor een individueel gesprek van 45 minuten zijn 100 euro.
• De kosten voor een relatie-gesprek van 60 minuten zijn 130 euro.

Na iedere afspraak wordt een factuur gestuurd, die binnen 4 weken na dagtekening voldaan moet zijn (dit geldt enkel voor mensen die hun behandeling zelf betalen). 

(update 09-01-2023) 

Afspraak afzeggen

Je kunt een afspraak telefonisch (voicemail of Whatsapp bij afwezigheid) of via de mail annuleren, minimaal 24 uur voor het moment van de afspraak,
via info@triaspsychologen.nl of 0413-322372. Als je niet tijdig afmeldt, dan zijn we genoodzaakt de helft van de kosten van de afspraak bij je
in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Op de volgende dagen is de praktijk gesloten en zijn we niet of beperkt bereikbaar: