Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2022 zijn de mogelijkheden om je te laten behandelen via de zorgstraten De Ondernemende Huisartsen (DOH) en Praktijkondersteuning Zuid-Oostbrabant (PoZoB) komen te vervallen. We vervullen voor PoZoB en voor HUMO voor huisartsen een consultatiefunctie, deze consultaties worden volledig vergoed zonder eigen risico. Je huisarts of praktijkondersteuner kan je hiervoor verwijzen. Er zal dan in één of twee gesprekken worden nagegaan wat je hulpvragen zijn, waarna een advies zal worden gegeven wat in een verslag wordt vastgelegd. 

Verzekerde zorg

Voor zowel 2023 als 2024 hebben we weer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Psychologische behandeling maakt deel uit van het basispakket van de zorgverzekering (zie voor meer informatie de website van je eigen zorgverzekeraar of de website van de Nederlandse Zorgautoriteit). Ook voor een intake worden kosten in rekening gebracht. Wil je voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking komen, dan is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk met vermelding van (het vermoeden van) een DSM-stoornis (de DSM is het classificatiehandboek voor psychische stoornissen). Houd rekening met het eigen risico, dit wordt aangesproken bij psychologische behandeling.

Binnen onze praktijk wordt psychologische behandeling verzorgd vanuit wat eerder de generalistische basis ggz werd genoemd. Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De inhoud van de psychologische zorg verandert door deze wijziging niet, alleen de bekostiging verandert. Eerder werden facturen door Trias psychologen pas bij de zorgverzekeraar ingediend nadat het gehele zorgtraject was afgerond. Deze manier van declareren is  veranderd vanaf 1 januari 2022. Het is nu mogelijk om per sessie te declareren bij je zorgverzekeraar. Het gemiddeld aantal vergoede sessies is gemiddeld genomen 8. De standaard-duur van een consult is 45 minuten (met daarbij nog 15 minuten indirecte tijd). Over het algemeen zullen de eerste een of twee sessies worden gedeclareerd als diagnostiek, de daarop volgende sessies als behandeling. 

Onverzekerde zorg

Is er geen sprake van een DSM-stoornis of wil je geen beroep doen op vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan zijn de kosten voor je eigen
rekening. Voordeel is dat er sprake is van een hoge mate van privacy (er vindt geen uitwisseling plaats van informatie). Sommige problemen of
behandelvormen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals partner-relatietherapie, aanpassingsstoornissen, werk gerelateerde problemen (zoals burn-out) en Mindfulness.

Kosten

Per 1 januari 2024 worden de tarieven verhoogd

• De kosten voor een individueel gesprek van 45 minuten (+ 15 minuten administratietijd) zijn 110 euro.
• De kosten voor een relatie-gesprek van 60 minuten (+ 15 minuten administratietijd) zijn 145 euro.

Na iedere afspraak wordt een factuur gestuurd, die binnen 4 weken na dagtekening voldaan moet zijn (dit geldt enkel voor mensen die hun behandeling zelf betalen). 

(update 15-12-2023) 

Afspraak afzeggen

Je kunt een afspraak telefonisch (voicemail of Whatsapp bij afwezigheid) of via de mail annuleren, minimaal 24 uur voor het moment van de afspraak,
via info@triaspsychologen.nl of 0413-322372. Als je niet tijdig afmeldt, dan zijn we genoodzaakt de helft van de kosten van de afspraak bij je
in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

advanced-floating-content-close-btnOp de volgende dagen is de praktijk gesloten en zijn we niet of beperkt bereikbaar: Stuur een mail naar info@triaspsychologen.nl of spreek de voicemail in, we reageren op werkdagen maximaal binnen 48 uur. Neem voor dringende vragen contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.